Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir! Indonesian Islamic affairs ministry


aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, Indonesian Islamic affairs ministry


dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, Indonesian Islamic affairs ministry


dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Indonesian Islamic affairs ministry


dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Indonesian Islamic affairs ministry


Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." Indonesian Islamic affairs ministry
Arab