Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, Indonesian Islamic affairs ministry


dan kuda yang memercikkan bunga api (dengan pukulan kuku kakinya), Indonesian Islamic affairs ministry


dan kuda yang menyerang (dengan tiba-tiba) pada waktu pagi, Indonesian Islamic affairs ministry


sehingga menerbangkan debu, Indonesian Islamic affairs ministry


lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, Indonesian Islamic affairs ministry


sungguh, manusia itu sangat ingkar, (tidak bersyukur) kepada Tuhannya, Indonesian Islamic affairs ministry


dan sesungguhnya dia (manusia) menyaksikan (mengakui) keingkarannya, Indonesian Islamic affairs ministry


dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Indonesian Islamic affairs ministry


Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan, Indonesian Islamic affairs ministry


dan apa yang tersimpan di dalam dada dikeluarkan? Indonesian Islamic affairs ministry


sungguh, Tuhan mereka pada hari itu Mahateliti terhadap keadaan mereka. Indonesian Islamic affairs ministry


Arab