Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Alquran) pada malam qadar.1 Indonesian Islamic affairs ministry


Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Indonesian Islamic affairs ministry


Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Indonesian Islamic affairs ministry


Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Indonesian Islamic affairs ministry


Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar. Indonesian Islamic affairs ministryArab