Apabila langit terbelah, Indonesian Islamic affairs ministry


dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, Indonesian Islamic affairs ministry


dan apabila lautan dijadikan meluap, Indonesian Islamic affairs ministry


dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, Indonesian Islamic affairs ministry


(maka) setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan(nya). Indonesian Islamic affairs ministry


Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pengasih. Indonesian Islamic affairs ministry


Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, Indonesian Islamic affairs ministry


dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Indonesian Islamic affairs ministry


Sekali-kali jangan begitu! Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Indonesian Islamic affairs ministry


ﭿ
Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), Indonesian Islamic affairs ministry


yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (perbuatanmu), Indonesian Islamic affairs ministry


mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Indonesian Islamic affairs ministry


Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh) kenikmatan, Indonesian Islamic affairs ministry


dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Indonesian Islamic affairs ministry


Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Indonesian Islamic affairs ministry


Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Indonesian Islamic affairs ministry


Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Indonesian Islamic affairs ministry


Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Indonesian Islamic affairs ministry


(Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya (menolong) orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Indonesian Islamic affairs ministry


Arab