Apabila matahari digulung, Indonesian Islamic affairs ministry


dan apabila bintang-bintang berjatuhan, Indonesian Islamic affairs ministry


dan apabila gunung-gunung dihancurkan, Indonesian Islamic affairs ministry


dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak terurus), Indonesian Islamic affairs ministry


dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, Indonesian Islamic affairs ministry


dan apabila lautan dipanaskan, Indonesian Islamic affairs ministry


dan apabila roh-roh dipertemukan (dengan tubuh), Indonesian Islamic affairs ministry


dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, Indonesian Islamic affairs ministry


karena dosa apa dia dibunuh? Indonesian Islamic affairs ministry


Dan apabila lembaran-lembaran (catatan amal) telah dibuka lebar-lebar, Indonesian Islamic affairs ministry


dan apabila langit dilenyapkan, Indonesian Islamic affairs ministry


ﭿ
dan apabila neraka Jahim dinyalakan, Indonesian Islamic affairs ministry


dan apabila surga didekatkan, Indonesian Islamic affairs ministry


setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Indonesian Islamic affairs ministry


Aku bersumpah demi bintang-bintang, Indonesian Islamic affairs ministry


yang beredar dan terbenam, Indonesian Islamic affairs ministry


demi malam apabila telah larut, Indonesian Islamic affairs ministry


dan demi subuh apabila telah menyinsing, Indonesian Islamic affairs ministry


sesungguhnya (Alquran) itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), Indonesian Islamic affairs ministry


yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki Arasy, Indonesian Islamic affairs ministry


yang di sana (di alam malaikat) ditaati dan dipercaya. Indonesian Islamic affairs ministry


Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah orang gila. Indonesian Islamic affairs ministry


Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (Jibril) di ufuk yang terang. Indonesian Islamic affairs ministry


Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang kikir (enggan) untuk menerangkan yang gaib. Indonesian Islamic affairs ministry


Dan (Alquran) itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk, Indonesian Islamic affairs ministry


maka ke manakah kamu akan pergi?1 Indonesian Islamic affairs ministry


(Alquran) itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, Indonesian Islamic affairs ministry


(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Indonesian Islamic affairs ministry


Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Indonesian Islamic affairs ministry


Arab